نفوذ سرب و کادمیوم در ظروف ملامین و سرامیکی


براساس مقاله‌ای که مجله علم محیط زیست توسط محقیق آمریکایی به چاپ رسیده است، ظروف وارداتی به آمریکا از دو طریق می تواند برای سلامت افراد مضر باشد.

1- ظروف غذا که آلوده به مواد سمی هستند و وارد آمریکا می شوند.

2- ظروف تزیینی سرامیکی که فاقد شناسه تاییدیه سازمان غذا و دارو آمریکا هستند.

در این تحقیق نمونه هایی از ظروف موجود در بازار با توجه به قیمت و تولید کننده آن انتخاب شده و تحت آزمایش نفوذ اسید 24 ساعته قرار گرفته است. از این ظروف سرامیکی انتخاب شده 28 نوع آن مقدار سربی که آزاد می کند بیش از مقداری است که سازمان غذا و داروی آمریکا مشخص کرده است و مقدار سرب آزاد شده در 10نوع آن از استاندارد مشخص شده در ایالت کالیفرنیا بیشتر شد.

علاوه بر این فقط در یک نوع محصول آزمایش شده مقدار کادمیوم آزاد شده بیشتر از حد مجاز سازمان غذا و دارو آمریکا بود. چهارنوع ظروف ملامین وارداتی جدید هم که برای این آزمایش انتخاب شده بود نه سرب و نه کادمیوم آزاد کرد. در یکی از سه مدل ظروف سرامیکی تزیینی انتخاب شده مقدار سرب آزاد شده بیشتر از 2000میکرو گرم بر میلی لیتر بود.

قابل ذکر است که این محصولات دارای شناسه تایید سازمان غذا و داروی امریکا مبنی بر ظروف خطرناک و دارای عدم انطباق با استاندارها نبوده است.

بر اساس این پژوهش مشخص است که در ظروف ملامین، استاندارد از اهمیت بسیاری برخوردار است و از همین‌روست که در ایران و بسیاری از کشورها، ظروف ملامین که برای غذا کاربرد دارند، دارای استاندارد اجباری هستند.[لینک مقاله]